Programma

2024

1 februari "Economie & ontwikkeling; de rol van kunst en creativiteit in de samenleving"

Kunst, Creativiteit & Economie” belicht de symbiose tussen economie en de creatieve sector. Het verkent de cruciale rol van kunst in economische groei en sociale ontwikkeling. Dit thema onthult hoe de creatieve industrie economische stimulatie teweegbrengt, en hoe kunst en creativiteit menselijk talent inspireren en nieuwe paden naar innovatie openen. Duik in dit fascinerende gesprek over de invloedrijke rol van de creatieve geest in onze maatschappij.

Met Alexander Ribbink (co-founder TomTom NV en general partner Keen Ventures) en Marius Touwen (CEO Serra Holding en eerder oprichter Zorg van de Zaak) / Ariëlla Kornmehl (samen auteur van ‘Samenspel’).

18 april - Lustrum

Polder & polarisatie: hoe publiek en privaat doorbreken naar draagvlak.
Polarisatie heeft een diepgaande invloed op de Nederlandse samenleving, waarbij het thema “Polarisatie in de polder” draait om het doorbreken van de impasse tussen publieke en private belangen. De toenemende polarisatie zorgt voor verdeeldheid, waarbij groepen zich steeds meer ingraven in hun eigen overtuigingen. Dit leidt tot verminderde samenwerking, een gebrek aan begrip en toenemende maatschappelijke spanningen. Om de patstelling te doorbreken, is het cruciaal om ruimte te creëren voor dialoog, empathie en het vinden van gemeenschappelijke grond. Alleen zo kunnen we constructieve oplossingen vinden die de samenleving als geheel ten goede komen.

Sprekers

  • Willemijn Aerdts (docent Universiteit Leiden, information studies, senator D66).
  • Ab van der Touw (President-commissaris TenneT TSO, Vz raad van Toezicht Universiteit Leiden en commissaris bij Van Leeuwen Buizen).
  • Wiebe Draijer (commissaris AirFranceKLM, vml voorzitter SER en CEO Rabobank groep).
  • Ineke Kooistra (CEO Circle8Group, vml CEO YoungCapital).
13 mei - Webinar

De AI-Act is aangenomen
Ben jij er al klaar voor?

Op 13 maart is de AI Act aangenomen. Deze nieuwe wet stelt strenge regels aan alle gebruik van AI en algoritmes. En dat is meer dan alleen mensen oneerlijk behandelen, alle vormen van autonoom handelende kunstmatige intelligentie wordt aan banden gelegd. Ieder bedrijf krijgt hier dus mee te maken: van toegangscontrole tot screening van sollicitanten, evalueren van personeel, monitoren van bedrijfsprocessen of detectie van fraude in transacties en geldstromen. Is jouw organisatie al bezig met de compliance processen bij te stellen?

Tijdens dit webinar op 13 mei gaat Arnoud Engelfriet in op de impact van deze Europese wetgeving op het bedrijfsleven.

13 juni "Onderwijs & technologie; welke weg bewandelen we voor toekomstige generatie"

Onderwijs & technologie; welke weg bewandelen we voor toekomstige generatie.

Onderwijs en technologie bevinden zich op een kruispunt waarin de koers van de toekomst wordt bepaald. Terwijl technologie ongekende mogelijkheden biedt om leren te personaliseren en toegankelijk te maken, roept het ook vragen op over digitale kloof, ethiek en menselijke interactie. In deze complexe dans tussen potentieel en uitdaging, ligt de toekomst van het onderwijs voor de volgende generatie.

Sprekers

  • Tjark Tjon a Tsoi, CEO TNO.
19 september "Grijs en groei: demografische ontwikkelingen drukken op economische ontwikkeling, sociale instituties, en zakelijke sectoren"

Grijs en groei: demografische ontwikkelingen drukken op economische ontwikkeling, sociale instituties, en zakelijke sectoren.

Al lange tijd wordt – met name in meer volwassen economieën in Europa en Japan – voorspeld dat vergrijzing een belangrijke rol gaat opeisen in de economische ontwikkeling van die samenleving. Wat precies gebeurt er met deze economieën / samenlevingen, wat zijn de gevolgen van veroudering? En tegelijk groeit de wereldbevolking; jonge landen zoals India, Turkije, Nigeria kennen een relatief jonge bevolking. Wat biedt dat voor kansen en wat zijn de gevolgen voor die landen op bijvoorbeeld het gebied van de arbeidsmarkt?

Sprekers

  • Dominique Hermans, CEO Randstad Northern Europe

rkt?

14 november "Kunnen we dat maken? De toekomst van de maakindustrie in Nederland"

Kunnen we dat maken? De toekomst van de maakindustrie in Nederland.

Nederland Handelsland was een gevleugelde uitspraak. En nog steeds is ons land een belangrijke landingsplaats voor veel goederen en doorvoer naar het achterland. Een aantal trends wijst een mogelijk andere richting. Dichter bij huis produceren om uitstoot te voorkomen, circulair ondernemen door hergebruik van grondstoffen en het verlagen van de afhankelijkheid van andere landen. Van oudsher heeft Nederland een uitstekende reputatie als maakland. Met een groot achterland als exportpotentieel een uitstekende uitgangspositie. Hoe zouden eerdere trends een impuls kunnen zijn voor een nieuwe glorieperiode als maakland? Waar moeten we dan op inzetten en wat zijn doorslaggevende voorwaarden?

2023

9 februari "Start en Finish: de ondernemende organisatie!"


“Voor veel organisaties is hun bestaansrecht in grote mate afhankelijk van de initiatieven die zij zelf ontplooien in de markt. Onderscheid, klantgerichtheid, goede producten en uitmuntende service is zomaar een voorbeeld van ingrediënten voor succes. Veel organisaties zoeken naar nieuwe dynamiek, naar ondernemendheid in de organisatie om dit onderscheid zeker te stellen. En dat blijkt weerbarstig; hoe krijg de je de organisatie in de ondernemende stand, waar initiatief beloond wordt met een compliment (zelfs als het niet succesvol is) en mensen risico durven nemen om vast te stellen of iets werkt of niet? Met LEF en Risico door durven pakken dus!

We verwelkomen deze dag Heleen Herbert (CCO/CHRO Heijmans) en Yousri Mandour (Strategie consultant, docent transitie & nieuwe businessmodellen en auteur).

20 april "De wereldse werkplek; hoe in de toekomst binden en boeien vorm krijgt"


Technologie maakt steeds meer mogelijk dat teams wereldwijd werken. In de COVID pandemie zagen we veel van de voordelen en voor veel teams is op afstand werken de gewoonste zaak van de wereld. Wat betekent dit voor het management van de organisatie? En voor wie werkt dit wel en voor wie niet en hoe denken organisaties na over hun ideale vestigingsplaatsen? Hoe kun je IP en kennis aan boord houden bij lage verblijfstijd in de organisatie? Hoe ziet de toekomst voor ‘de organisatie’ eruit?

Met Marlies van Wijhe, CEO Koninklijke Van Wijhe Verf en Jeroen Verbakel, algemeen directeur van Unibouw.

15 juni "Toekomst en Technologie; zorg, mobiliteit en informatie"

Toekomst en Technologie; zorg, mobiliteit en informatie
Onze toekomst ziet er zonnig uit. Mobiliteit wordt een geautomatiseerd systeem waarbij alle modaliteiten vloeiend met elkaar samenwerken. Kunstmatige intelligentie helpt ons om beter te plannen, te voorspellen en betere producten op de markt te brengen. Robotisering neemt veel vervelend en zwaar werk uit handen. Zo spelen we capaciteit vrij voor de belangrijke interactie tussen mensen. En als dit bewaarheid wordt, hoe ziet die toekomst er dan uit? En wat is onze eigen rol daarin of is die uitgespeeld en neemt ‘de robot’ het van ons over?

Jaarlijkse bijeenkomst met alle deelnemers en alumni NINTES & NedBricks
met Ab Klink (vml Minister van Volksgezondheid, Lid RvB cVGZ), Artie Debidien (Chief Information Officer KPN) en Jan Hendrik Dronkers (SG Ministerie van LenW).

 

28 september "Vitale organisaties; hoe ben of blijf je in balans?"

Vitale organisaties; hoe ben of blijf je in balans?
Van de aanvoerder wordt veel verwacht. De organisatie heeft de ambitie een prestatie van formaat te realiseren in een sterk wijzigende omgeving. Belanghebbenden hebben veel eisen; gezonde leefomgeving, maatschappelijk betrokken, financieel gezonde organisatie met dito prestaties, een steeds hoger rendement. Medewerkers hebben andere eisen; meet balans tussen privé en werk, overal kunnen werken, een enorme hoeveelheid opties om te gaan werken. Hoe houd je in die omgeving een gezond lijf en een gezonde geest. Hoe zorg je voor jezelf? Als je zelf jouw instrument bent, hoe pleeg je dan voldoende onderhoud?

We verwelkomen deze dag Eric Karsemakers (ABB Vice-President electrification for Belgium & Luxemburg) en Martijn Janssen (algemeen Directeur Tempo Team).

12 oktober webinar "consument en toekomst"

Webinar: Consument en toekomst; over hoe social commerce retail op z’n kop zet!
In de voorbije jaren was kopen een overzichtelijk proces. Winkelstraten waren gevuld met veel verschillende formules. Met de komst van het internet veranderde dat al stevig, steeds meer ging online door te kopen en te laten bezorgen. Nu volgen de aanbevelingen en andere vormen van ‘aansturing’ elkaar snel op (influencers, etc.) Wat betekent dit voor onze koop beleving, de manier waarop wij kopen? En wat betekent dit voor merken, winkelketens en andere retail-bedrijven? En wat is de betekenis van deze ontwikkeling voor andere bedrijven en organisaties?

Met Linda Keijzer, CEO Xenos.

16 november "Media; fake news of nieuwe democratie?!"

Media; fake news of nieuwe democratie?!
Er ontwikkelt zich een media- technologische storm. Vele sociale media platforms leiden tot een grote pluriformiteit aan meningen, opinies, inbreng en ook een stormachtige groei aan uitingen aan het adres van leiders in de politiek, het bedrijfsleven e.a. Een nieuwe democratie ontwikkelt zich. Vraag is echter wat de bijdrage van die informatie is? Hoe filteren mensen deze informatie voor zichzelf, waaraan kun je waarde hechten? Wat is de rol van beïnvloeders, ook op een hoog politiek niveau? Op welke wijze kan deze informatie een rol spelen in net internationale krachtenveld (lees; Brexit, verkiezingen, Europese grondwet, VS, etc.) En hoe gaan aanvoerders in de politiek en het bedrijfsleven met deze democratische storm om? Wat is de betekenis daarvan voor leiderschap?

Met Gijs Tuinman (officier Willemsorde) en Niels Onkenhout (CEO Nederlandse Loterij).

2022

1 februari "Wij willen groeien. Sessie met Ali B"

We zijn bijzonder trots dat we met Ali B en Business Coach Hamid Acharrab in gesprek gaan over groei en ontwikkeling op 1 februari 2022 14.00 te Almere.

10 februari "Start en Finish; de ondernemende organisatie"

Start en Finish; de ondernemende organisatie met Shawn Harris, Founder Nature’s Pride en investeerder.

Als we een ding afgelopen periode hebben kunnen waarnemen is dat ondernemendheid een belangrijke voorwaarde voor succes is van organisaties. De vraag is wel wat dit nu precies is, hoe kenmerkt ondernemendheid zich in de organisatie? En hoe stimuleer je dat, wat kun je doen om ook als de organisatie groeit toch het initiatief aan jouw zijde te houden?

We verwelkomen onze beide inleiders Shawn Harris en Heleen Herbert met een heel diverse achtergrond.

In 2016 richtte Shawn Orange Wings op, een startup accelerator voor veelbelovende nieuwe bedrijven. Orange Wings biedt kennis, coaching en financiële middelen om jonge ondernemers te helpen uitgroeien tot kampioenen. Orange Wings gaat de uitdaging aan om te investeren in startups en scale-ups met baanbrekende ideeën met een hoog potentieel.

Heleen Herbert is CCO / CHRO bij Heijmans, waar ze huizen, infrastructuur en projecten ontwikkelen. Van een zeer traditionele omgeving ontwikkelt de bouw zich naar meer innovatieve concepten. Hoe gaat de organisatie om met die vernieuwing en de roep om meer initiatief? Heleen kan er vanuit haar commerciële en HR rol over meepraten.

28 maart – 1 april "NINTES LaBs Studiereis Europa"

Datum: 28 maart – 1 april 2022

Europa is al lang een welvarend continent. Waren vroeger de landbouw en de handel bepalend voor de economie, met de industriële revolutie nam de productie van kapitaalgoederen een vlucht. Met de welvaart van het continent kwam de sociale welvaartstaat. In de eerste technologie revolutie was Europa leidend in de telecom en zette de wereldstandaard GSM. Met vermaarde producenten in automotive veroverden Europese automerken de wereld. In de land- en tuinbouw zette Europa de toon met exportkampioenen in groenten, fruit en zuivel.

De voorbereidingen en definitieve boekingen zijn gestart om een mooie reis te gaan maken naar Berlijn & Helsinki.

Bekijk hier de PDF 

7 april "Ontwrichting over de groeiende invloed van technologie"

Technologie is steeds dominanter in onze samenleving. Vanaf de eerste uitvindingen rond materialen en energie, mechanisatie en industrialisatie en nu de informatie- en digitale samenleving (quantumcomputing, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, privacy).

Welke invloed heeft technologie in het bedrijfsleven, in de organisatie? Wat is die invloed op het individu en onze samenleving precies? Wat zijn de gevolgen en welke onzekerheden ontstaan over de mogelijke gevolgen die we niet kennen? En wat doet de democratisering van informatie met de samenleving? En hoe moeten we deze ontwikkelingen interpreteren in de context van de wereldwijde (geo-) politieke verhoudingen en vrede en veiligheid?

Trots verwelkomen we onze gastsprekers:
Dr. Steven P.M. de Waal is opiniemaker, keynote speaker, auteur en voorzitter Public Space Foundation. Na jarenlange ervaring als bestuursvoorzitter promoveerde hij op het onderwerp maatschappelijk leiderschap en
Drs. Renzo Taal, Senior Vice President & Managing Director EMEA UiPath, publiceerde recent (samen met het hoofd van Singapore) een positioning paper over dit onderwerp (gepubliceerd door de Asian development Bank)

13 april "Webinar – Scherp aan de wind in HRM"

Hoe word jij de woest aantrekkelijke organisatie voor je huidige medewerkers en nieuwe talenten?

In de aanloop naar de volgende bijeenkomsten hebben we op 13 april een bijzonder webinar. De arbeidsmarkt is uitzonderlijk krap, daar hebben veel organisaties last van. Een aantrekkelijke positie als werkgever is van groot belang; hoe doe je dat? Hoe ben je onderscheidend in een zeer competitieve markt?

Over scherp aan de wind zeilen in HRM gaan we op 13 april a.s. de dialoog aan met Dick Slootweg, de CEO van Bidfood in Nederland.

23 juni "De Toekomst van Werk"

‘Aantal banen groeit sneller dan ooit….’ kopte het Financieel Dagblad dinsdag jl. en diezelfde dag in het NRC ‘Tekorten op de arbeidsmarkt groeien als nooit tevoren….’ Inmiddels stellen we allemaal vast dat het moeilijk wordt om talent te vinden, te werven en te behouden. En tegelijk zijn er organisaties waar mensen graag werken (voor in de rij staan?), die woest aantrekkelijk zijn in de arbeidsmarkt.

Voor 23 juni a.s. komen we bijeen rond het thema “De Toekomst van Werk”. We gaan met elkaar de dialoog aan wat de impact is van dit thema voor jouw organisatie en welke oplossingsrichtingen we kunnen bedenken om de uitdaging voor die toekomst aan te gaan. 

Bij deze allround meet-up – voor NINTES & NedBricks deelnemers en alumni – hebben we twee inleiders van formaat gevraagd hun visie met ons te delen:

  • Tof Thissen, Algemeen Directeur UWV WERKbedrijf en 
  • Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet Rutte III
22 september "Winnen of voorkomen dat je verliest?"

Winnen of niet verliezen; over lef en risico nemen! Met o.a. Jeroen Gehlen (oprichter en CEO van Wuunder) en Eric Otto (CEO Facilicom).

In organisaties werken mensen samen aan resultaten voor klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Vernieuwen, veranderen en verbeteren is belangrijk voor die organisaties om hun waarde blijvend te bewijzen naar klanten en afnemers. Onzekerheid over de toekomst maakt mensen terughoudend, want wat zijn de risico’s als we het anders gaan doen? En wat voor effect heeft dat op mij? Hoe kan ik moedig zijn en tegen de stroom in roeien? Kortom wat doen LEF en RISICO met de organisatie? En wat betekent dt als je de organisatie aanvoert, voor het leiderschap van de onderneming?

24 november "Polarisatie: verdwijnen van wereldwijde consensus, gefragmenteerde wereld en groeiend nationalisme en populisme"

Polarisatie: verdwijnen van wereldwijde consensus, gefragmenteerde wereld en groeiend nationalisme en populisme met Rob de Wijk (Hoogleraar Leiden University en oprichter HCSS).

2021

4 februari "Duurzaamheid: duur, deugd of doorbraak?"

De discussie over duurzaamheid houdt aan, het debat polariseert door voor of tegen, van een dialoog is geen sprake meer. Niemand is tegen ‘klimaat’, wel tegen de hoge kosten. Niemand is ‘voor vervuiling’, wel tegen opgelegde werkelijkheid. Over de kansen en de opbrengsten horen we niemand meer. Welke zijn de motieven om voor ‘duurzaam’ te gaan? Wie profiteert van een nieuw businessmodel? Of zijn we de werkelijkheid voorbij als de transitie naar een nieuwe technologie verward wordt met het redden van de planeet (we hebben simpelweg iets beters, net als dat de stenen niet op waren aan het einde van stenen tijdperk?) Doen we het alleen wanneer het ons past (of onze aandeelhouders e.a.) of zijn we oprecht overtuigd van nut en noodzaak? Waardoor laten we ons leiden? En wie doen er mee, klimaat kent geen grenzen?

Over dit onderwerp verwelkomen wij Prof. Dr. Jan Rotmans, Hoogleraar Erasmus Universiteit te Rotterdam.

2 maart "Duurzaam Doorpakken!"

De discussie over duurzaamheid houdt aan, het debat polariseert door voor of tegen, van een dialoog is geen sprake meer. Niemand is tegen ‘klimaat’, wel tegen de hoge kosten. Niemand is ‘voor vervuiling’, wel tegen opgelegde werkelijkheid. Over de kansen en de opbrengsten horen we niemand meer. Welke zijn de motieven om voor ‘duurzaam’ te gaan? Wie profiteert van een nieuw businessmodel? Of zijn we de werkelijkheid voorbij als de transitie naar een nieuwe technologie verward wordt met het redden van de planeet (we hebben simpelweg iets beters, net als dat de stenen niet op waren aan het einde van stenen tijdperk?) Doen we het alleen wanneer het ons past (of onze aandeelhouders e.a.) of zijn we oprecht overtuigd van nut en noodzaak? Waardoor laten we ons leiden? En wie doen er mee, klimaat kent geen grenzen?

Eerder al hebben we kunnen zien dat Jan Rotmans (DRIFT / EUR) zijn visie verkondigde. Nu gaan dit thema verder bespreken met Dr. Willem Schramade onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Roland Pechtold, CEO van Groenleven.

16 maart "Innoveren is (g)een kunst

Organisaties willen graag klanten behouden. Om het voor klanten aantrekkelijk te (blijven) maken, vernieuwen organisaties producten en / of diensten. Hoe gaat dat in (grote) organisaties? Zijn die ingesteld op vernieuwen of hebben ze andere manieren om tot de broodnodige innovatie te komen? En wat zijn de ervaringen met innovatie in de organisatie?

Leiderschap van de organisatie is van doorslaggevend belang; op alle niveau’s. Toch is het vaak de topvrouw/man naar wie het meest wordt gekeken of aan wordt gerefereerd als het ankomt op de richting en het succes van de organisatie. Van belang dus dat diegene toegewijd is, liefts voor de lange termijn. Maar hoe lang? wat is die ideale ‘zittingstermijn’? Regelmatig verversen of juist ervaring en veel kennisinbreng?

Met o.a. Mark Zawacki van 650Labs (met wie we onze reis in San Francisco startten in 2016).

8 april "Post Verkiezingen Debat"

Op 17 maart jl. hebben wij verkiezingen gehad voor de Tweede Kamer van onze Staten-Generaal. Inmiddels is de uitslag bekend en zijn de eerste verkennende stappen gezet op weg naar de formatie. En in deze bijzondere situatie willen partijen haast maken met die formatie, de ambitie is om voor de zomer een nieuwe regering te hebben. Dat blijkt niet eenvoudig; de kiezer heeft gesproken, echter welke boodschap heeft zij meegegeven aan betrokken politici? En wat is naast het vormen van een coalitie inhoudelijk van belang voor de kiezer en hoe eindigen die standpunten in een regeerakkoord?

Over al deze vragen gaan we op 8 april met elkaar de dialoog aan samen met Frank Hendrickx, parlementair verslaggever voor De Volkskrant in Den Haag.

22 april "Organisaties in verandering: hype, hefboom of hoogvliegers?"

Wanneer de organisatie verandert, wordt niet zelden een beroep gedaan op een dan moderne stroming, techniek of filosofie. Menig managementtijdvak kent zo zijn eigen tactiek; er zijn al heel wat ideeën de revue gepasseerd. We kennen de voorbeelden; lean, centraal – decentraal, zelfsturing, agile, etc. Welke beweging heeft zijn waarde bewezen en is blijvend verankerd in de ziel van de organisatie? Welke rol heeft het management en het leiderschap in de verandering? En hoe heeft dit invloed op de klant of gebruiker of zoals in de zorg, de patiënt? Waar merkt die verschil na een ingreep van het management in de organisatie?

Met Prof. Dr. Hans Romijn, Voorzitter van Amsterdam UC (AMC en VU).

17 juni "Leiderschap: quick fix of fundament?"

Al lang zijn er veel theorieën over leiderschap. Veel daarvan krijgen in de loop van de tijd een nieuwe jas, lees; andere naam. En vaak worden die nieuwe namen aangehaald voor de zoveelste verandering, die zonder een stevig fundament , een gezonde voedingsbodem in de organisatie wordt neergezet. Zo ontstaan hypes, want de resultaten vallen vaak tegen na zo’n quick fix. Wat zijn de voorwaarden die bijdragen aan een duurzamer resultaat, hoe is nu bedoeld om te gaan met al deze theorie?

Met Harry Starren (vlm directeur De Baak) en Marius Touwen (CEO Tinguely, Zorg van de Zaak) / Ariëlla Kornmehl (samen auteur van ‘Samenspel’).

21 juni "Vooruitlopen en Versnellen: hoe duurzaam is jouw organisatie?!"

Recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid hebben in de bestuurskamers van Nederland (en vermoedelijk daarbuiten) voor opschudding gezorgd. De uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Koninklijke Shell heeft bestuurders nog maar eens uitgedaagd na te denken over hoe zij deze uitdaging aangaan: vooruitlopen of stilstaan? 
 
Centraal staat de vraag; wil je als organisatie afwachten of vooruitlopen in de groei en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid?

Inleider deze middag is de heer drs E.H.T.M. (Ed) Nijpels, Kroonlid van de SER.

30 september "Kansen en Uitdagingen voor de CEO de komende 3 jaar!"

Er komt heel veel op de organisatie af; COVID19, klimaatvraagstukken, schaars talent, duurzaam groeien, nieuwe concurrentie en technologie. Zomaar een aantal van de thema’s die de organisatie bezig houden. Hoe brengt de aanvoerder – CEO – van de organisatie daarin zijn / haar prioriteiten aan. Welke van die uitdaging(en) is (zijn) de belangrijkste, meest urgent? En als je er niet uitkomst, wat doe je dan? En wat zou jij in haar / zijn plaats besluiten?

We zien uit naar de inspiratie van top-inleiders: Yousri Mandour (Commissaris Zorg van de Zaak en partner ICSB) en Steven van der Heijden (CEO Corendon).

8 juli "Zomerborrel"

De zomer nadert met veel goed nieuws. In de voorbije weken is de samenleving steeds meer geopend en dat is fijn na een periode waarin we ons beperkt wisten in veel van de bewegingsvrijheid. In de laatste bijeenkomsten kwam een aantal van de deelnemers op het idee een informele bijeenkomst te organiseren voor de zomer. Dat biedt de gelegenheid elkaar weer eens te spreken en dat is dan minder ver weg dan de eerste bijeenkomsten na de zomer.

Naast bijpraten zullen we nog even terug- en vooruitkijken in dit (wederom) bijzondere jaar. We verwelkomen Steven van der Heijden (CEO Corendon) en gastheer Atilay Usla (oprichter Corendon) die kort wat zal vertellen en in de gelegenheid is om onze vragen te beantwoorden. Een geweldige kans om even terug te kijken met de aanvoerder van een organisatie midden in de storm van COVID19 en nu weer in de snelle start na de opening van de samenleving. Welke vraag heb jij voor de top van Corendon?

26 oktober "Organisaties in verandering: hype, hefboom of hoogvliegers?"

Ervaar jij dat ook weleens dat je het gevoel hebt niet uit een ‘groef’ te komen, niet kunnen ontsnappen aan een bepaald patroon, terwijl je graag iets wil doorbreken. Hoe zou je het ongebruikelijke, het ongeplande, het onverwachte in kunnen zetten in de werkzaamheden van alledag? Kees Tillema noemt dit in zijn boek ‘ontgroeven’ antifragiel organiseren. In zijn boek omarmt hij wanorde, instabiliteit, onvoorspelbaarheid en gedoe.

Met Kees Tillema als inleider gaan we op zoek naar waar dit toepasbaar zou kunnen zijn in jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van jouw organisatie. Dat doen we op 26 oktober a.s. in een webinar.

6 december "De toekomst van retail; script voor vernieuwing?"

Voor de laatste bijeenkomst van NedBricks in 2021 begeven we ons op het terrein van de retail. Met de actualiteit van COVID19 heeft retail enorm veel aandacht gekregen, vooral waar het de ontwikkeling van het online-bedrijf betrof. Traditionele retail heeft het moeilijk. Naast korte termijn (COVID19) uitdagingen, zijn er steeds meer kanalen beschikbaar waarin consumenten zich oriënteren, keuzes maken en besluiten een aankoop te doen of advies in te winnen.

Naast de korte termijn is er uiteraard een ontwikkeling op de lange termijn; wat nemen we daar waar? En hoe gaat die toekomst er uit zien, zowel voor het online-bedrijf als de retail in de winkelstraat (of daarbuiten?) Geldt dit ook voor B2B of alleen voor B2C of gaat die regel al niet meer op en is het B2B2C? En welke invloed hebben kopers en hun gedrag op organisaties? Een kijkje in de keuken van organisaties aan het ‘front.’

We zien uit naar inspirerende inleidingen van o.a. Francine van Dierendonck (lid Raad van Bestuur APG Groep en verantwoordelijk voor Deelnemers- en Werkgeversservices en a.i. fondsenbedrijf). Francine was zelf jarenlang actief in consument retail bij o.a. Ebay, Marktplaats, Philips, MissEtam en Xenos.

2020

Europa in transitie; hoe ontwikkeld Europa in een multipolaire wereld?


Datum: 6 februari 2020

China en de VS domineren de krantenkoppen met de aanhoudende discussies over vrijhandel.
In die discussie speelt toegang tot of gebruik van technologie een belangrijke rol.

Beide landen zijn koplopers en zoeken manieren om die positie te behouden of nog liever te
verstevigen. Europa is het derde belangrijke handelsblok wereldwijd en speelt op veel fronten
mee in technologie.

– Waar bevindt Europa zich in die tech-wedloop?
– Op welke gebieden blinkt Europa uit en waar loopt Europa achter?
– En wat is de impact van die positie voor de toekomst?
– Wat betekent dit voor bedrijven die actief zijn in Europa?

Met inspiratie van: Annette Nijs, China expert en voorzitter van Business School Netherlands en Prof. Dr. Paul Scheffer.

Europa in Tech; rol en belang van Europa in de wereld.


Datum: 2 april 2020

Op 2 april gaan we samen met Mendeltje van Keulen in op het thema “Europa en Tech; rol en belang van Europa in de wereld”.

Mendeltje van Keulen verkent in dit webinar samen met ons de verwachtingen, grenzen en kansen in de Europese Unie. Is inzet op betere Europese samenwerking verlies van soevereiniteit of winst in slagkracht? Laten we ons Europadebat aan Haagse politici of moeten ondernemers zich uitspreken? Wat heb je nodig en wat mis je in de Europese zaak?

Mendeltje van Keulen, lector (praktijkprofessor) aan De Haagse Hogeschool en EU-associe bij Berenschot, publiceerde vorig jaar het handzame boekje Verkeer(d) Verbonden, over het Nederlandse Europabeleid. Zij spreekt en schrijft regelmatig voor (toekomstige) professionals over kansen en obstakels op het retourtje Brussel.

Het programma:
16.15 – 16.30 uur Check-in / even bijpraten
16.30 – 17.00 uur Inleiding Mendeltje van Keulen
17.00 – 18.00 uur Dialoog & discussie

Wat heb je nog van ons nodig om deze innovatie succesvolle experience te laten slagen voor jou en je verder te helpen in kennis en ontwikkeling?

Hoe ga je om met sales en marketing in crisistijd?


Datum: 22 april 2020

Samen met Wessel Berkman van De Commerciële Revolutie en speciale gast Lucas van Zandvoort gaan we hier verder op in tijdens het webinar.

Lucas van Zandvoort, afgestudeerd consumenten psycholoog, heeft als ondernemer aan de wieg gestaan van de groei van diverse merken als Crocs, Superga, Wild en Blissfuel. Is momenteel als CEO van IrisArke bezig om the next generation retail neer te zetten en als investeerder/adviseur betrokken bij diverse ventures waarbij het met de directies reflecteert op b2c markteting, sales, e-commerce en innovatie strategie.

Het programma:

16.15 – 16.30 uur Check-in / even bijpraten
16.30 – 16.40 uur Welkom door Marcel van der Schaaff
16.40 – 17.00 uur Ontwikkeling in B2B door Wessel Berkman
17.00 – 17.20 uur Ontwikkeling in B2C door Lucas van Zandvoort
17.20 – 18.00 uur Vragen ronde

Fit en vitaal: gezonde investering!

Datum: 7 mei 2020

Gezonde en vitale medewerkers presteren beter en daarmee de organisaties waarin zij werken. Steeds vaker realiseren organisaties zich dat ‘voorkomen beter is dan genezen.’ En de statistieken bevestigen dat; niet alleen in directe kosten voor de zorg, juist in de indirecte kosten voor onze economie is gezond zijn een goed renderend product. Een gezonde basis wordt daarmee een onderdeel van het bestaansrecht van organisaties en daarmee voor onze samenleving. Met twee sprekers gaan we rond dit onderwerp op verkenning naar de betekenis voor jou en jouw organisatie.

Sonja van Hamersveld, oprichter Charly Green & Aukje Nauta, factor 5 en UvA.

Even terugkijken: hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

Datum: 26 mei 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen?
Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Roos Leber, Lid RvB Amphia Ziekenhuis.

Even terugkijken: hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

Datum: 9 juni 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen?
Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Arno Nienhuis, Managing Director LinkedIn Benelux en Paul van Gelder, CEO Mammoet.

Even terugkijken; hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

Datum: 24 juni 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen? Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Albert Arp, CEO Jaarbeurs.

Even terugkijken: hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

 

Datum: 7 juli 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen?
Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Wim Stroes, directeur Bidfood.

Kunstmatige intelligentie: voors en tegens van een allesbepalende technologie.

Datum: 8 september 2020

Data zijn belangrijke bron voor analyse en besluitvorming. Big data biedt mogelijkheden om trends te voorspellen, diagnoses te stellen, etc.. Steeds vaker nemen machines de analyse en besluitvorming over van mensen. In medische technologie kunnen machines bijvoorbeeld diagnoses stellen op basis van grote hoeveelheden data, die worden verondersteld veel beter te zijn dan door mensen uitgevoerd. Waar leidt dit toe? Wat betekent dit voor organisaties in sectoren waar data een allesbepalende rol spelen? En hoe gaan we om met het ‘winner takes all ‘ principe, wanneer we weten dat de grootste data-set de beste analyses levert?

Met Mona de Boer, UvA Promovendus Director Data Analytics PWC en Dr. Dirk Helbing, Professor of Computational Social Science at the Department of Humanities aan de ETH Zürich.

Ontwikkeling van talent: hoe bouw ik de organisatie van de toekomst?

Datum: 11 november 2020

Doorslaggevend voor de ontwikkeling van de organisatie is de ontwikkeling van talent. Talent is schaars en mensen hebben andere voorkeuren waar het gaat om de invulling van hun professionele leven. De samenwerking van medewerker en organisatie wordt anders vormgegeven in de toekomst en langer doorwerken vraagt om een leven lang ontwikkelen. Hoe binden organisaties hun talenten, hoe ontwikkelen zij hen en wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan?

Met Janine Vos, Chief Human Resources van de Rabobank Groep en
Ton Goedmakers, Lid van de Raad van Bestuur van de VeBeGo Groep

On Purpose; dromen, durven, doen!

Datum: 28 oktober 2020

Je hebt een mooie baan, met veel toekomstperspectief. Je voelt je gewaardeerd en de arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Ook voor de buitenwereld is dit een plek met status, belangrijk voor jouw eigenwaarde. En toch knaagt er iets. Je vraagt je af wat dat ‘iets’ is. Niet zelden voelen we onszelf gevangen op de plek waar we ons werk doen. Er zijn redenen waarom die ‘gevangenis’ comfortabel aanvoelt; beloning / verplichtingen, bekend terrein, waardering, status / emolumenten, verwachtingen elders, etc. Toch denk je weleens over uitbreken en ontsnappen, over je droom najagen omdat je dat heel belangrijk vindt.

Ed Monchen (CEO iPlusSolutions) had een geweldige baan bij een wereldwijd opererend adviesbedrijf in de financiële dienstverlening. Hij was eindverantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel en opereerde in Azie en EMEA domein. Toen de kans zich aandiende om zijn diepere drijfveren te verkennen nam hij die aan. Ed ontdekte dat zijn drijfveren niet langer pastte bij de doelen van de organisatie. Zijn besluit stond vast; het roer gaat om. Ik ga doen wat me raakt.

In dit webinar vertelt Ed Monchen zelf over zijn reis naar deze nieuwe uitgangspositie en wat hij inmiddels doet. Ed gaat dieper in op zijn beweegredenen en welke twijfels en angsten hij heeft moeten overwinnen om zijn besluit te nemen. En hoe belangrijk de support van je partner daarbij is. Uiteraard hebben we alle gelegenheid om vragen te stellen.

Samenwerken en Allianties: toekomst van de netwerk-organisatie?

Datum: 8 oktober 2020

Steeds meer gaan organisaties samenwerkingen of allianties aan om een product, dienst of markt te ontwikkelen. Hoge kosten voor productontwikkeling, distributie en verkoop of te hoge risico’s brengen organisaties bij elkaar. Hoe ontwikkelt deze trend zich naar de toekomst?

Met Jan Willem van Hoogstraten, CEO Energie Beheer Nederland en Michiel Haarman, o.a. Beraad Nederland Digitaal en Topsector Logistiek.

Ontwikkeling van retail en groeiambities

Datum: 14 december 2020

We naderen het einde van het jaar en dat gaan we afsluiten met een bijzonder webinar. De afgelopen periode hebben we veel nieuws voorbij zien komen over de ontwikkeling van de retail. Dit betrof met name de fysieke winkels (of formules) die het niet zelden af moesten leggen tegen online winkels en concepten. Zeker in de afgelopen maanden is de druk als gevolg van COVID19 voor veel winkels in de straat hoog geweest. Hoe nu verder?

Over die vraag en vele andere vragen rond de ontwikkeling van retail en groeiambities gaat ons volgende webinar met inleider Bart van Nieuwenhof. Bart is CEO van de Hans Anders Retailgroup.

Adresgegevens

Spinozaweg 10
2202 AV Noordwijk

+31 (0)6 53 97 08 64

info@nedbricks.nl