Programma

2021

4 februari "Duurzaamheid: duur, deugd of doorbraak?"

De discussie over duurzaamheid houdt aan, het debat polariseert door voor of tegen, van een dialoog is geen sprake meer. Niemand is tegen ‘klimaat’, wel tegen de hoge kosten. Niemand is ‘voor vervuiling’, wel tegen opgelegde werkelijkheid. Over de kansen en de opbrengsten horen we niemand meer. Welke zijn de motieven om voor ‘duurzaam’ te gaan? Wie profiteert van een nieuw businessmodel? Of zijn we de werkelijkheid voorbij als de transitie naar een nieuwe technologie verward wordt met het redden van de planeet (we hebben simpelweg iets beters, net als dat de stenen niet op waren aan het einde van stenen tijdperk?) Doen we het alleen wanneer het ons past (of onze aandeelhouders e.a.) of zijn we oprecht overtuigd van nut en noodzaak? Waardoor laten we ons leiden? En wie doen er mee, klimaat kent geen grenzen?

Over dit onderwerp verwelkomen wij Prof. Dr. Jan Rotmans, Hoogleraar Erasmus Universiteit te Rotterdam.

2 maart "Duurzaam Doorpakken!"

De discussie over duurzaamheid houdt aan, het debat polariseert door voor of tegen, van een dialoog is geen sprake meer. Niemand is tegen ‘klimaat’, wel tegen de hoge kosten. Niemand is ‘voor vervuiling’, wel tegen opgelegde werkelijkheid. Over de kansen en de opbrengsten horen we niemand meer. Welke zijn de motieven om voor ‘duurzaam’ te gaan? Wie profiteert van een nieuw businessmodel? Of zijn we de werkelijkheid voorbij als de transitie naar een nieuwe technologie verward wordt met het redden van de planeet (we hebben simpelweg iets beters, net als dat de stenen niet op waren aan het einde van stenen tijdperk?) Doen we het alleen wanneer het ons past (of onze aandeelhouders e.a.) of zijn we oprecht overtuigd van nut en noodzaak? Waardoor laten we ons leiden? En wie doen er mee, klimaat kent geen grenzen?

Eerder al hebben we kunnen zien dat Jan Rotmans (DRIFT / EUR) zijn visie verkondigde. Nu gaan dit thema verder bespreken met Dr. Willem Schramade onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Roland Pechtold, CEO van Groenleven.

16 maart "Innoveren is (g)een kunst

Organisaties willen graag klanten behouden. Om het voor klanten aantrekkelijk te (blijven) maken, vernieuwen organisaties producten en / of diensten. Hoe gaat dat in (grote) organisaties? Zijn die ingesteld op vernieuwen of hebben ze andere manieren om tot de broodnodige innovatie te komen? En wat zijn de ervaringen met innovatie in de organisatie?

Leiderschap van de organisatie is van doorslaggevend belang; op alle niveau’s. Toch is het vaak de topvrouw/man naar wie het meest wordt gekeken of aan wordt gerefereerd als het ankomt op de richting en het succes van de organisatie. Van belang dus dat diegene toegewijd is, liefts voor de lange termijn. Maar hoe lang? wat is die ideale ‘zittingstermijn’? Regelmatig verversen of juist ervaring en veel kennisinbreng?

Met o.a. Mark Zawacki van 650Labs (met wie we onze reis in San Francisco startten in 2016).

8 april "Post Verkiezingen Debat"

Op 17 maart jl. hebben wij verkiezingen gehad voor de Tweede Kamer van onze Staten-Generaal. Inmiddels is de uitslag bekend en zijn de eerste verkennende stappen gezet op weg naar de formatie. En in deze bijzondere situatie willen partijen haast maken met die formatie, de ambitie is om voor de zomer een nieuwe regering te hebben. Dat blijkt niet eenvoudig; de kiezer heeft gesproken, echter welke boodschap heeft zij meegegeven aan betrokken politici? En wat is naast het vormen van een coalitie inhoudelijk van belang voor de kiezer en hoe eindigen die standpunten in een regeerakkoord?

Over al deze vragen gaan we op 8 april met elkaar de dialoog aan samen met Frank Hendrickx, parlementair verslaggever voor De Volkskrant in Den Haag.

22 april "Organisaties in verandering: hype, hefboom of hoogvliegers?"

Wanneer de organisatie verandert, wordt niet zelden een beroep gedaan op een dan moderne stroming, techniek of filosofie. Menig managementtijdvak kent zo zijn eigen tactiek; er zijn al heel wat ideeën de revue gepasseerd. We kennen de voorbeelden; lean, centraal – decentraal, zelfsturing, agile, etc. Welke beweging heeft zijn waarde bewezen en is blijvend verankerd in de ziel van de organisatie? Welke rol heeft het management en het leiderschap in de verandering? En hoe heeft dit invloed op de klant of gebruiker of zoals in de zorg, de patiënt? Waar merkt die verschil na een ingreep van het management in de organisatie?

Met Prof. Dr. Hans Romijn, Voorzitter van Amsterdam UC (AMC en VU).

17 juni "Leiderschap: quick fix of fundament?"

Al lang zijn er veel theorieën over leiderschap. Veel daarvan krijgen in de loop van de tijd een nieuwe jas, lees; andere naam. En vaak worden die nieuwe namen aangehaald voor de zoveelste verandering, die zonder een stevig fundament , een gezonde voedingsbodem in de organisatie wordt neergezet. Zo ontstaan hypes, want de resultaten vallen vaak tegen na zo’n quick fix. Wat zijn de voorwaarden die bijdragen aan een duurzamer resultaat, hoe is nu bedoeld om te gaan met al deze theorie?

Met Harry Starren (vlm directeur De Baak) en Marius Touwen (CEO Tinguely, Zorg van de Zaak) / Ariëlla Kornmehl (samen auteur van ‘Samenspel’).

21 juni "Vooruitlopen en Versnellen: hoe duurzaam is jouw organisatie?!"

Recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid hebben in de bestuurskamers van Nederland (en vermoedelijk daarbuiten) voor opschudding gezorgd. De uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Koninklijke Shell heeft bestuurders nog maar eens uitgedaagd na te denken over hoe zij deze uitdaging aangaan: vooruitlopen of stilstaan? 
 
Centraal staat de vraag; wil je als organisatie afwachten of vooruitlopen in de groei en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid?

Inleider deze middag is de heer drs E.H.T.M. (Ed) Nijpels, Kroonlid van de SER.

30 september "Kansen en Uitdagingen voor de CEO de komende 3 jaar!"

In veel markten zien we steeds vaker één dominante partij opstaan als gevolg van netwerkeffecten in de economie. Facebook, whatsapp, Uber, Google, Apple is zo maar een aantal voorbeelden van partijen die hun markt domineren. Zijn er alternatieven of worden we werkelijk gedwongen met die ene grote partij zaken te doen? En hoe al de markt zich op termijn organiseren als we weten dat er in het verleden ook grote dominante partijen aanwezig waren? 

8 juli "Zomerborrel"

De zomer nadert met veel goed nieuws. In de voorbije weken is de samenleving steeds meer geopend en dat is fijn na een periode waarin we ons beperkt wisten in veel van de bewegingsvrijheid. In de laatste bijeenkomsten kwam een aantal van de deelnemers op het idee een informele bijeenkomst te organiseren voor de zomer. Dat biedt de gelegenheid elkaar weer eens te spreken en dat is dan minder ver weg dan de eerste bijeenkomsten na de zomer.

Naast bijpraten zullen we nog even terug- en vooruitkijken in dit (wederom) bijzondere jaar. We verwelkomen Steven van der Heijden (CEO Corendon) en gastheer Atilay Usla (oprichter Corendon) die kort wat zal vertellen en in de gelegenheid is om onze vragen te beantwoorden. Een geweldige kans om even terug te kijken met de aanvoerder van een organisatie midden in de storm van COVID19 en nu weer in de snelle start na de opening van de samenleving. Welke vraag heb jij voor de top van Corendon?

12 oktober "Organisaties in verandering: hype, hefboom of hoogvliegers?"

Wanneer de organisatie verandert, wordt niet zelden een beroep gedaan op een dan moderne stroming, techniek of filosofie. Menig managementtijdvak kent zo zijn eigen tactiek; er zijn al heel wat ideeën de revue gepasseerd. We kennen de voorbeelden; lean, centraal – decentraal, zelfsturing, agile, etc. Welke beweging heeft zijn waarde bewezen en is blijvend verankerd in de ziel van de organisatie? Welke rol heeft het management en het leiderschap in de verandering? En hoe heeft dit invloed op de klant of gebruiker of zoals in de zorg, de patiënt? Waar merkt die verschil na een ingreep van het management in de organisatie.

Webinar

18 november "De toekomst van retail; script voor vernieuwing?"

Traditionele retail heeft het moeilijk. Naast korte termijn (COVID19) uitdagingen, zijn er steeds meer kanalen beschikbaar waarin consumenten zich oriënteren, keuzes maken en besluiten een aankoop te doen of advies in te winnen. Hoe is dit voor andere sectoren? Geldt dit ook voor B2B of alleen voor B2C of gaat die regel al niet meer op en is het B2B2C? En welke invloed hebben kopers en hun gedrag op organisaties? Een kijkje in de keuken van organisaties aan het ‘front.’ 

NINTES LaBs Studiereis Europa

Datum: 28 maart – 1 april 2022

Europa is al lang een welvarend continent. Waren vroeger de landbouw en de handel bepalend voor de economie, met de industriële revolutie nam de productie van kapitaalgoederen een vlucht. Met de welvaart van het continent kwam de sociale welvaartstaat. In de eerste technologie revolutie was Europa leidend in de telecom en zette de wereldstandaard GSM. Met vermaarde producenten in automotive veroverden Europese automerken de wereld. In de land- en tuinbouw zette Europa de toon met exportkampioenen in groenten, fruit en zuivel.

Bekijk hier de PDF 

2020

Europa in transitie; hoe ontwikkeld Europa in een multipolaire wereld?


Datum: 6 februari 2020

China en de VS domineren de krantenkoppen met de aanhoudende discussies over vrijhandel.
In die discussie speelt toegang tot of gebruik van technologie een belangrijke rol.

Beide landen zijn koplopers en zoeken manieren om die positie te behouden of nog liever te
verstevigen. Europa is het derde belangrijke handelsblok wereldwijd en speelt op veel fronten
mee in technologie.

– Waar bevindt Europa zich in die tech-wedloop?
– Op welke gebieden blinkt Europa uit en waar loopt Europa achter?
– En wat is de impact van die positie voor de toekomst?
– Wat betekent dit voor bedrijven die actief zijn in Europa?

Met inspiratie van: Annette Nijs, China expert en voorzitter van Business School Netherlands en Prof. Dr. Paul Scheffer.

Europa in Tech; rol en belang van Europa in de wereld.


Datum: 2 april 2020

Op 2 april gaan we samen met Mendeltje van Keulen in op het thema “Europa en Tech; rol en belang van Europa in de wereld”.

Mendeltje van Keulen verkent in dit webinar samen met ons de verwachtingen, grenzen en kansen in de Europese Unie. Is inzet op betere Europese samenwerking verlies van soevereiniteit of winst in slagkracht? Laten we ons Europadebat aan Haagse politici of moeten ondernemers zich uitspreken? Wat heb je nodig en wat mis je in de Europese zaak?

Mendeltje van Keulen, lector (praktijkprofessor) aan De Haagse Hogeschool en EU-associe bij Berenschot, publiceerde vorig jaar het handzame boekje Verkeer(d) Verbonden, over het Nederlandse Europabeleid. Zij spreekt en schrijft regelmatig voor (toekomstige) professionals over kansen en obstakels op het retourtje Brussel.

Het programma:
16.15 – 16.30 uur Check-in / even bijpraten
16.30 – 17.00 uur Inleiding Mendeltje van Keulen
17.00 – 18.00 uur Dialoog & discussie

Wat heb je nog van ons nodig om deze innovatie succesvolle experience te laten slagen voor jou en je verder te helpen in kennis en ontwikkeling?

Hoe ga je om met sales en marketing in crisistijd?


Datum: 22 april 2020

Samen met Wessel Berkman van De Commerciële Revolutie en speciale gast Lucas van Zandvoort gaan we hier verder op in tijdens het webinar.

Lucas van Zandvoort, afgestudeerd consumenten psycholoog, heeft als ondernemer aan de wieg gestaan van de groei van diverse merken als Crocs, Superga, Wild en Blissfuel. Is momenteel als CEO van IrisArke bezig om the next generation retail neer te zetten en als investeerder/adviseur betrokken bij diverse ventures waarbij het met de directies reflecteert op b2c markteting, sales, e-commerce en innovatie strategie.

Het programma:

16.15 – 16.30 uur Check-in / even bijpraten
16.30 – 16.40 uur Welkom door Marcel van der Schaaff
16.40 – 17.00 uur Ontwikkeling in B2B door Wessel Berkman
17.00 – 17.20 uur Ontwikkeling in B2C door Lucas van Zandvoort
17.20 – 18.00 uur Vragen ronde

Fit en vitaal: gezonde investering!

Datum: 7 mei 2020

Gezonde en vitale medewerkers presteren beter en daarmee de organisaties waarin zij werken. Steeds vaker realiseren organisaties zich dat ‘voorkomen beter is dan genezen.’ En de statistieken bevestigen dat; niet alleen in directe kosten voor de zorg, juist in de indirecte kosten voor onze economie is gezond zijn een goed renderend product. Een gezonde basis wordt daarmee een onderdeel van het bestaansrecht van organisaties en daarmee voor onze samenleving. Met twee sprekers gaan we rond dit onderwerp op verkenning naar de betekenis voor jou en jouw organisatie.

Sonja van Hamersveld, oprichter Charly Green & Aukje Nauta, factor 5 en UvA.

Even terugkijken: hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

Datum: 26 mei 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen?
Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Roos Leber, Lid RvB Amphia Ziekenhuis.

Even terugkijken: hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

Datum: 9 juni 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen?
Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Arno Nienhuis, Managing Director LinkedIn Benelux en Paul van Gelder, CEO Mammoet.

Even terugkijken; hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

Datum: 24 juni 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen? Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Albert Arp, CEO Jaarbeurs.

Even terugkijken: hoe heb jij afgelopen periode beleefd?

 

Datum: 7 juli 2020

Wat viel op, wat ben je anders gaan doen?
Wat heb je gelaten / doe je niet langer en wat ben je extra gaan doen?

Met Wim Stroes, directeur Bidfood.

Kunstmatige intelligentie: voors en tegens van een allesbepalende technologie.

Datum: 8 september 2020

Data zijn belangrijke bron voor analyse en besluitvorming. Big data biedt mogelijkheden om trends te voorspellen, diagnoses te stellen, etc.. Steeds vaker nemen machines de analyse en besluitvorming over van mensen. In medische technologie kunnen machines bijvoorbeeld diagnoses stellen op basis van grote hoeveelheden data, die worden verondersteld veel beter te zijn dan door mensen uitgevoerd. Waar leidt dit toe? Wat betekent dit voor organisaties in sectoren waar data een allesbepalende rol spelen? En hoe gaan we om met het ‘winner takes all ‘ principe, wanneer we weten dat de grootste data-set de beste analyses levert?

Met Mona de Boer, UvA Promovendus Director Data Analytics PWC en Dr. Dirk Helbing, Professor of Computational Social Science at the Department of Humanities aan de ETH Zürich.

Ontwikkeling van talent: hoe bouw ik de organisatie van de toekomst?

Datum: 11 november 2020

Doorslaggevend voor de ontwikkeling van de organisatie is de ontwikkeling van talent. Talent is schaars en mensen hebben andere voorkeuren waar het gaat om de invulling van hun professionele leven. De samenwerking van medewerker en organisatie wordt anders vormgegeven in de toekomst en langer doorwerken vraagt om een leven lang ontwikkelen. Hoe binden organisaties hun talenten, hoe ontwikkelen zij hen en wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan?

Met Janine Vos, Chief Human Resources van de Rabobank Groep en
Ton Goedmakers, Lid van de Raad van Bestuur van de VeBeGo Groep

On Purpose; dromen, durven, doen!

Datum: 28 oktober 2020

Je hebt een mooie baan, met veel toekomstperspectief. Je voelt je gewaardeerd en de arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Ook voor de buitenwereld is dit een plek met status, belangrijk voor jouw eigenwaarde. En toch knaagt er iets. Je vraagt je af wat dat ‘iets’ is. Niet zelden voelen we onszelf gevangen op de plek waar we ons werk doen. Er zijn redenen waarom die ‘gevangenis’ comfortabel aanvoelt; beloning / verplichtingen, bekend terrein, waardering, status / emolumenten, verwachtingen elders, etc. Toch denk je weleens over uitbreken en ontsnappen, over je droom najagen omdat je dat heel belangrijk vindt.

Ed Monchen (CEO iPlusSolutions) had een geweldige baan bij een wereldwijd opererend adviesbedrijf in de financiële dienstverlening. Hij was eindverantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel en opereerde in Azie en EMEA domein. Toen de kans zich aandiende om zijn diepere drijfveren te verkennen nam hij die aan. Ed ontdekte dat zijn drijfveren niet langer pastte bij de doelen van de organisatie. Zijn besluit stond vast; het roer gaat om. Ik ga doen wat me raakt.

In dit webinar vertelt Ed Monchen zelf over zijn reis naar deze nieuwe uitgangspositie en wat hij inmiddels doet. Ed gaat dieper in op zijn beweegredenen en welke twijfels en angsten hij heeft moeten overwinnen om zijn besluit te nemen. En hoe belangrijk de support van je partner daarbij is. Uiteraard hebben we alle gelegenheid om vragen te stellen.

Samenwerken en Allianties: toekomst van de netwerk-organisatie?

Datum: 8 oktober 2020

Steeds meer gaan organisaties samenwerkingen of allianties aan om een product, dienst of markt te ontwikkelen. Hoge kosten voor productontwikkeling, distributie en verkoop of te hoge risico’s brengen organisaties bij elkaar. Hoe ontwikkelt deze trend zich naar de toekomst?

Met Jan Willem van Hoogstraten, CEO Energie Beheer Nederland en Michiel Haarman, o.a. Beraad Nederland Digitaal en Topsector Logistiek.

Ontwikkeling van retail en groeiambities

Datum: 14 december 2020

We naderen het einde van het jaar en dat gaan we afsluiten met een bijzonder webinar. De afgelopen periode hebben we veel nieuws voorbij zien komen over de ontwikkeling van de retail. Dit betrof met name de fysieke winkels (of formules) die het niet zelden af moesten leggen tegen online winkels en concepten. Zeker in de afgelopen maanden is de druk als gevolg van COVID19 voor veel winkels in de straat hoog geweest. Hoe nu verder?

Over die vraag en vele andere vragen rond de ontwikkeling van retail en groeiambities gaat ons volgende webinar met inleider Bart van Nieuwenhof. Bart is CEO van de Hans Anders Retailgroup.

Adresgegevens

Spinozaweg 10
2202 AV Noordwijk

+31 88 730 55 57

info@nedbricks.nl