Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN NEDBRICKS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NedBricks verwerkt van haar leden, leveranciers, potentiële deelnemers en/of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van NedBricks of om een andere reden persoonsgegevens aan NedBricks verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: NedBricks, Professor Bronkhorstlaan 10- gebouw 84, 3723 MB Bilthoven, KVK nr. 61661821. NedBricks is bereikbaar via info@nedbricks.nl of 088-7305557.

2. Welke gegevens verwerkt NedBricks en voor welk doel
2.1 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a) voor- en achternaam, voorletters, titels, achtervoegsels, geslacht
b) adresgegevens privé of bedrijf en eventueel postadres
c) functie, functietitel, rol
d) telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, e-mailadres secretaresse
e) bankrekeningnummer, adresgegevens en e-mailadres financiële afdeling
f) LinkedIn adres, foto
g) eventueel kenteken, golfhandicap, kledingmaat en dieetwens

2.2 NedBricks verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw voor- en achternaam, voorletters, titels, achtervoegsels, geslacht worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, uitnodigingen voor evenementen of updates over het netwerk, aan- en afmelden t.b.v. evenementen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie en voor op de naambadge bij het evenement.
b) Uw adresgegevens privé of van uw bedrijf, naam van uw bedrijf en eventueel postadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van NedBricks. Ook worden deze gegevens gebruikt voor het versturen van studiemateriaal of overige promotieartikelen. In het geval dat een factuur per post verstuurd dient te worden, worden ook deze gegevens gebruikt. Bedrijfsnaam wordt verder gevoerd op ledenlijsten, de website en de naambadge op het evenement.
c) Uw functie, functietitel, rol worden gebruikt voor de naambadge, ledenlijst en schriftelijke correspondentie.
d) Uw telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, e-mailadres secretaresse worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, uitnodigingen voor evenementen of updates over het netwerk, aan- en afmelden t.b.v. evenementen en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
e) Uw bankrekeningnummer, adresgegevens en e-mailadres financiële afdeling worden gebruikt voor de facturering van de afgenomen diensten bij NedBricks of indien wettelijk verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
f) Uw LinkedIn adres en foto worden gebruikt voor het inloggedeelte van de website (bij lidmaatschap of indien u alumni-lid bent) en zijn dus zichtbaar voor leden en alumni-leden van het netwerk.
g) Eventueel uw kenteken, golfhandicap, kledingmaat en dieetwens worden gebruikt voor onze evenementen en alleen indien noodzakelijk.

2.3 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk 5 jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met NedBricks, u uit te nodigen voor alumni-evenementen als bedrijfsbezoeken, vaarten, golftoernooi en het lustrum en u te informeren over de ontwikkelingen van NedBricks.

E-mail berichtgeving (opt-out):
NedBricks gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, uitnodigingen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van NedBricks te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Uw gegevens zullen vervolgens vernietigd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nedbricks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
NedBricks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NedBricks daar tussen zit.

4. Bewaartermijnen
NedBricks verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Na vijf jaar zullen we opnieuw om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen bewaren voor een nader te bepalen tijdsduur die dan medegedeeld wordt. Indien u hiervoor geen toestemming verleent dan worden aansluitend de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft NedBricks passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van enkele van de persoonsgegevens maakt NedBricks gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de ledenadministratie van NedBricks kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NedBricks zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop NedBricks uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via e-mail: info@nedbricks.nl of telefoonnummer: 088-7305557.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook worden gericht aan onze ledenadministratie via e-mail: info@nedbricks.nl of telefoonnummer: 088-7305557.  

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.