Organisatie & Visie

Organisatie & Visie

Meer complex, op hogere snelheid en complexe netwerkstructuren zijn kenmerken van de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Lange termijn visies en tegelijkertijd korte termijn resultaten boeken, vraagt om flexibiliteit. Naar buiten kijken en aandacht hebben voor de interne organisatie vraagt om lenigheid. Dit stelt steeds meer eisen aan bestuurders in het bedrijfsleven en bij overheden, in de wetenschap en bij toezichthouders.

Missie

NedBricks verkent de thema’s die bepalend zijn voor de agenda van de BV Nederland in het netwerk om deze een plaats te geven in de eigen (organisatie-) context en persoonlijke ontwikkeling.

Thema’s

Rond zorgvuldig geselecteerde thema’s wordt inzicht en ervaring gedeeld door ervaren bestuurders uit het bedrijfsleven, overheid en de wetenschappelijke wereld.

Inspireren

In de programma’s worden vraagstukken aan de hand van bestaande casuistiek, beeldbepalende trends en thema’s gedeeld. Deelnemers krijgen zo inzicht in de impact van deze ontwikkelingen op zowel de eigen organisatie als op persoonlijke ontwikkeling.

Trends

Wat zijn de trends in de samenleving?

 • Technologische ontwikkelingen (internet/data/robotisering)
 • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (toekomst arbeid / participatie / deeleconomie)
 • Rol van de bestuurder in de organisatie (vertrouwen)
 • Governance (compliance, transparantie)
 • Duurzaamheid (transitie-economie)
 • Ecosysteem (urbanisering / internationalisering)

  Vragen voor de nieuwe generatie bestuurders.

  • Wat is de inhoudelijke component van deze trends?
  • Wat zijn de gevolgen van deze trends voor mijn organisatie?
  • Welke kansen ontstaan er dankzij deze trends voor de BV Nederland?
  • Welke kansen ontstaan er door deze trends voor mijn organisatie?
  • Welke risico’s ontstaan / zijn aanwezig voor mijn organisatie volgend op deze trends?
  • Hoe verhoudt zich dat tot het bestaansrecht van mijn organisatie?
  • Wat betekent dat voor mijn rol als bestuurder in deze organisatie?
  • Hoe ontwikkel ik die rol? Wat is nodig voor die ontwikkeling?
  • Wie zijn mijn voorbeelden? Waar kan ik mijn leermomenten creëren?

  Hoe speel jij in op deze trends?

  Wil jij het verschil maken op de gekozen thema’s? Wordt deelnemer van NedBricks! Voor de uitdagingen van morgen!

  Adresgegevens

  Spinozaweg 10
  2202 AV Noordwijk

  +31 (0)6 53 97 08 64

  info@nedbricks.nl