Data zijn belangrijke bron voor analyse en besluitvorming. Big data biedt mogelijkheden om trends te voorspellen, diagnoses te stellen, etc.. Steeds vaker nemen machines de analyse en besluitvorming over van mensen. In medische technologie kunnen machines bijvoorbeeld diagnoses stellen op basis van grote hoeveelheden data, die worden verondersteld veel beter te zijn dan door mensen uitgevoerd. Waar leidt dit toe? Wat betekent dit voor organisaties in sectoren waar data een allesbepalende rol spelen? En hoe gaan we om met het ‘winner takes all ‘ principe, wanneer we weten dat de grootste data-set de beste analyses levert?