NedBricks

Voor de uitdagingen van morgen!

Hoe laat jij je structureel inspireren?

Organisatie en Visie

NedBricks brengt de meest veelbelovende managers en bestuurders van Nederland in bedrijven, bij de overheid, in de wetenschap en bij maatschappelijke instituties bijeen rond de Uitdagingen van Morgen. Doel is de thema’s die bepalend zijn voor de agenda van de BV Nederland in dit netwerk te verkennen en een plaats te geven in de eigen (organisatie-) context en persoonlijke ontwikkeling.

Meer complex, op hogere snelheid en complexe netwerkstructuren zijn kenmerken van de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Lange termijn visies en tegelijkertijd korte termijn resultaten boeken, vraagt om flexibiliteit. Naar buiten kijken en aandacht hebben voor de interne organisatie vraagt om lenigheid. Dit stelt steeds meer eisen aan bestuurders in het bedrijfsleven en bij overheden, in de wetenschap en bij toezichthouders.

Wat levert een betere leider jouw organisatie op?

Programma 2020

  • 4 keer NedX – plenair komt het netwerk bijeen rond een beeldbepalend thema
  • Context creëren door experts op het thema
  • Visie op vraagstukken vanuit de bestuurskamer
  • Seminars – kleine groepen, interactief bijeen in ‘college-vorm’. Hoogleraar reflecteert op specifiek onderwerp – diepte zoeken.
  • Case by case – uitwerken casus op organisatie niveau
  • Thematafels – intervisie in kleine groepen
  • Thema aan tafel – dinnersetting met ‘casuïstiek uit eigen keuken’
  • NINTES LaBS Studiereis China

 

Nieuws

Nieuwe directeur

Nicole wil de komende tijd haar brede bedrijfservaring inzetten bij het verder samenstellen van de vooruitstrevende onderwerpen voor de netwerken NINTES/NedBricks. Ze staat bekend als verbinder met een enorm netwerk en ervaring.

NINTES LaBs studiereis China Juni 2020

Hoe is het om boven de business te staan en te kijken wat de ontwikkelingen in bijvoorbeeld China zijn? Laat je inspireren door een van de regio’s in de wereld waar men anders denkt en doet. Wat betekent dat voor jezelf en voor jullie organisatie?

Europa in transitie; positie van Europa in de wereld

China en de VS domineren de krantenkoppen met de aanhoudende discussies over vrijhandel. In die discussie speelt toegang tot of gebruik van technologie een belangrijke rol.

Missie

NedBricks verkent de thema’s die bepalend zijn voor de agenda van de BV Nederland in het netwerk om deze een plaats te geven in de eigen (organisatie-) context en persoonlijke ontwikkeling.

Thema’s

Rond zorgvuldig geselecteerde thema’s wordt inzicht en ervaring gedeeld door ervaren bestuurders uit het bedrijfsleven, overheid en de wetenschappelijke wereld.

Inspireren

In de programma’s worden vraagstukken aan de hand van bestaande casuistiek, beeldbepalende trends en thema’s gedeeld. Deelnemers krijgen zo inzicht in de impact van deze ontwikkelingen op zowel de eigen organisatie als op persoonlijke ontwikkeling.

Welke trends zie jij?

Deelnemers

Benchmark

Van het toekomstig leiderschap wordt tegenwoordig meer verwacht dan een heldere visie, daadkracht en korte termijn besluitvaardigheid. Dat zal in jouw organisatie net zo zijn. Met deze benchmark hebben we onderzocht waar grote bedrijven en organisaties zoals jouw mooie bedrijf staan, met betrekking tot de ontwikkeling van het toekomstig leiderschap. Bekijk via onderstaande button de uitslag van de benchmark.

Neem contact op

Adresgegevens

GrytteBloemenheuvel
Hoofdstraat 25
3971 KA Driebergen-Rijsenburg

+31 88 730 55 57

info@nedbricks.nl