NedBricks

Voor de uitdagingen van morgen!

Hoe laat jij je structureel inspireren?

Organisatie en Visie

NedBricks brengt de meest veelbelovende managers en bestuurders van Nederland in bedrijven, bij de overheid, in de wetenschap en bij maatschappelijke instituties bijeen rond de Uitdagingen van Morgen. Doel is de thema’s die bepalend zijn voor de agenda van de BV Nederland in dit netwerk te verkennen en een plaats te geven in de eigen (organisatie-) context en persoonlijke ontwikkeling.

Meer complex, op hogere snelheid en complexe netwerkstructuren zijn kenmerken van de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Lange termijn visies en tegelijkertijd korte termijn resultaten boeken, vraagt om flexibiliteit. Naar buiten kijken en aandacht hebben voor de interne organisatie vraagt om lenigheid. Dit stelt steeds meer eisen aan bestuurders in het bedrijfsleven en bij overheden, in de wetenschap en bij toezichthouders.

Wat levert een betere leider jouw organisatie op?

Programma 2020

  • 4 keer NedX – plenair komt het netwerk bijeen rond een beeldbepalend thema
  • Context creëren door experts op het thema
  • Visie op vraagstukken vanuit de bestuurskamer
  • Seminars – kleine groepen, interactief bijeen in ‘college-vorm’. Hoogleraar reflecteert op specifiek onderwerp – diepte zoeken.
  • Case by case – uitwerken casus op organisatie niveau
  • Thematafels – intervisie in kleine groepen
  • Thema aan tafel – dinnersetting met ‘casuïstiek uit eigen keuken’

 

Nieuws

Data 2022

Een jaarlijks programma met o.a. 4 experience, webinars, 2 bedrijfsbezoeken, selectie literatuur bij iedere experience, toegang tot netwerk van leden en alumni-leden, LaBs Studiereis naar Europa en persoonlijke toegang tot het netwerk van het Comité van Aanbevelingen en sprekers.

COVID-19 vraagt om innovatie

Ondanks de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) werkt het team van NedBricks met grote passie door, om het netwerk met elkaar te blijven verbinden. In deze periode doen we dat onder andere d.m.v. het inzetten van webinars.

NINTES LaBs studiereis Europa 28 maart – 1 april 2022

Hoe is het om boven de business te staan en te kijken wat de ontwikkeling in Europa zijn? Laat je inspireren door een van de regio’s in de wereld waar men anders denkt en doet. Wat betekent dat voor jezelf en jullie organisatie?

Missie

NedBricks verkent de thema’s die bepalend zijn voor de agenda van de BV Nederland in het netwerk om deze een plaats te geven in de eigen (organisatie-) context en persoonlijke ontwikkeling.

Thema’s

Rond zorgvuldig geselecteerde thema’s wordt inzicht en ervaring gedeeld door ervaren bestuurders uit het bedrijfsleven, overheid en de wetenschappelijke wereld.

Inspireren

In de programma’s worden vraagstukken aan de hand van bestaande casuistiek, beeldbepalende trends en thema’s gedeeld. Deelnemers krijgen zo inzicht in de impact van deze ontwikkelingen op zowel de eigen organisatie als op persoonlijke ontwikkeling.

Welke trends zie jij?

Deelnemers

Benchmark

Van het toekomstig leiderschap wordt tegenwoordig meer verwacht dan een heldere visie, daadkracht en korte termijn besluitvaardigheid. Dat zal in jouw organisatie net zo zijn. Met deze benchmark hebben we onderzocht waar grote bedrijven en organisaties zoals jouw mooie bedrijf staan, met betrekking tot de ontwikkeling van het toekomstig leiderschap. Bekijk via onderstaande button de uitslag van de benchmark.

Adresgegevens

Spinozaweg 10
2202 AV Noordwijk

+31 88 730 55 57

info@nedbricks.nl