trends in de samenleving

Wat zijn de trends in de samenleving?

 • Technologische ontwikkelingen (internet/data/robotisering)
 • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (toekomst arbeid / participatie / deeleconomie)
 • Rol van de bestuurder in de organisatie (vertrouwen)
 • Governance (compliance, transparantie)
 • Duurzaamheid (transitie-economie)
 • Ecosysteem (urbanisering / internationalisering)

 

Vragen voor de nieuwe generatie bestuurders

 • Wat is de inhoudelijke component van deze trends?
 • Wat zijn de gevolgen van deze trends voor mijn organisatie?
 • Welke kansen ontstaan er dankzij deze trends voor de BV Nederland?
 • Welke kansen ontstaan er door deze trends voor mijn organisatie?
 • Welke risico’s ontstaan / zijn aanwezig voor mijn organisatie volgend op deze trends?
 • Hoe verhoudt zich dat tot het bestaansrecht van mijn organisatie?
 • Wat betekent dat voor mijn rol als bestuurder in deze organisatie?
  • Hoe ontwikkel ik die rol? Wat is nodig voor die ontwikkeling?
  • Wie zijn mijn voorbeelden? Waar kan ik mijn leermomenten creëren?