Toegevoegde waarde

WAT BIEDT HET NETWERK?

Inhoud:
+  Verdieping van trends, overdracht door experts
+  Breed in oriëntatie, scherp in de diepte

Uitwisseling:
+  Kennis en ervaring van jouw peers
+  Leren door samenhang en diversiteit

Verbinding:
+  Inhoud en thema’s in een netwerk-setting
+  Reflectie op de inhoud, samenvoegen

Voorbeelden:
+  Leren van ‘leermeesters’
+  In het netwerk mensen ontmoeten die jouw voorbeeld zijn