Nieuws

NINTES en NedBricks Studiereis China

Volgend op de succesvolle reis naar Silicon Valley in 2016 gaan we komend jaar onze (onderzoeks) pijlen richten op China. 

Van 9 - 16 juni 2018 reizen we met een beperkt gezelschap (max. 20) af naar een aantal beeldbepalende steden/ agglomeraties in China. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en we zullen een aantal thema’s vastpakken om het programma zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen die een ieder van jullie daarin heeft. Daarbij kun je denken aan het volgende:

• High tech, technologie ontwikkeling; hoe gaan Chinezen daarmee om? Sterker nog, wat kunnen wij leren gegeven de snelle ontwikkeling op het gebied van platform-technologie en mobiel in China?
• Energie en klimaat; na de Parijse akkoorden is China in volume en beleid naar 2050 een van de voortrekkers op het gebied van klimaat ondanks de achterstand die nog in te halen is. Wat kunnen wij daarvan leren in West-Europa?
• China kent een aantal leidende organisaties op het gebied van tech; op welke wijze functioneren die organisaties (leiderschap, business management) en wat maakt hen tot harde groeiers?
• Hoe zijn Chinezen met innovatie bezig? Kun je de mindset van mensen in 1 of 2 generaties veranderen?
• Link Nederland - China verkennen. Roots gaan heel ver terug.

(En alle andere onderwerpen die relevant zijn voor jou en jouw ontwikkeling en waarneming van de ontwikkelingen in China!)

Laat snel weten of je hier bij aanwezig wil zijn, het aantal plaatsen is beperkt.

Kijk voor meer informatie ook naar de flyer waar je informatie vindt over de agenda en de mensen met wie wij werken of meldt je direct aan door een email te sturen naar info@nedbricks.nl

terug naar pagina