de heer ir. h.e. wanders

Curriculum Vitae 

De heer HAns Wanders

 

Hans Wanders is per 1 maart 2015 de CIO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanders was daarvoor CIO bij Randstad Holding.

De CIO Rijk is er verantwoordelijk voor dat ICT bij de Rijksoverheid op een goede manier wordt ingezet.

Als CIO Rijk bekleedt Wanders eveneens de functie van Directeur Informatiseringsbeleid bij het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van minister Blok (Rijksdienst).

Bij Randstad Holding vervulde Hans Wanders sinds 2002 diverse leidinggevende functies in de ICT, de Shared Services en bij Product Development en Innovation. Eerder was hij onder meer werkzaam bij McKinsey en Philips. Hans Wanders studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.